Privacy verklaring

Artikel 1: Inleiding

1.1 Bandiana heeft ook een privacystatement, dit houdt in dat we u inlichten over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Bandiana is gevestigd aan de Groenstraat 3, 4871 CW te Etten-leur, KVK 139610807. Hiermee voldoen we aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 U verstrekt ons uw persoonsgegevens zodat wij de volgende diensten kunnen verlenen:

  • verzenden van uw bestelling

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Bedrijfsadres
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • bestelgegevens

2.2 Uw gegevens worden niet bewaard wanneer u alleen informatie wenst. Bij een bestelling worden uw gegevens in ons systeem opgenomen en bewaard volgens de wettelijke termijn.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Bandiana van u heeft verzameld inzien of laten wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bandiana via het contactformulier op deze website.

Artikel 4: Derden

4.1 Bandiana zal nooit uw gegevens verstrekken aan derden, zonder uw toestemming, tenzij ze daarvoor wettelijk verplicht wordt.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website

Op de website www.Bandiana.nl worden geen bezoekgegevens bijgehouden die tot de persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies anders dan die nodig zijn voor het functioneren van de webpagina.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Bandiana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.